Pracownicy

dr  Agnieszka Nawrocka
tel.: (81) 744 50 61 w. 187
e-mail: a.nawrocka@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Członkostwo w organizacjach:

Publikacje z afiliacją Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Nawrocka A., Szymańska-Chargot M., Miś A., Wilczewska A., Markiewicz K.:  Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition (2017 r.) Food Chemistry 2017, Vol. 231, 51-60
 2. Nawrocka A., Szymańska-Chargot M., Miś A., Wilczewska A., Markiewicz K.:  Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC (2017 r.) Food Hydrocolloids 2017, Vol. 69, 410-421
 3. Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A., Tadla M., Rusinek R.:  Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality (2017 r.) Measurement 2017, Vol. 103, 227-234
 4. Nawrocka A., Miś A., Niewiadomski Z.:  Dehydration of gluten matrix as a result of dietary fibre addition – A study on model flour with application of FT-IR spectroscopy (2017 r.) Journal of Cereal Science 2017, Vol. 74, 86-94
 5. Miś A., Nawrocka A., Gancarz M., Rusinek R., Niewiadomski Z.:  Volume, pressure and viscosity measurements as a useful tool for explanation of baking expansion process (2016 r.) XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. 2016, 47-47
 6. Tadla M., Rusinek R., Gancarz M., Nawrocka A., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M.:  Agrinose – a device for monitoring of quality of agromaterials (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 200-200
 7. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R., Miś A., Niewiadomski Z.:  Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage (2016 r.) XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. 2016, 35-35
 8. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R., Tadla M.:  Relationship between response of the resistive sensors on the chosen volatile organic compounds (VOCs) and their concentration. (2016 r.) ICAFE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Food Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol 3 (6), 852
 9. Tadla M., Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Nawrocka A., Gancarz M.:  Response Evaluation of Electronic Nose with Polymer-Composite and Metal Oxide Semiconductor Sensor towards Microbiological Quality of Rapeseed. (2016 r.) ICABSE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Biological Systems Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol 3 (6), 859
 10. Rusinek R., Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A.:  Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed. (2016 r.) ICST 2016 : 18th International Conference on Sensing Technology, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol.3 (6), 1590
 11. Warechowska M., Markowska A., Warechowski J., Miś A., Nawrocka A.:  Effect of tempering moisture of wheat on grinding energy, middlings and flour size distribution, and gluten and dough mixing properties (2016 r.) Journal of Cereal Science 2016, Vol. 69, 306-312
 12. Miś A., Nawrocka A., Dziki D.:  Identification of Baking Expansion Phases of Leavened Dough Using an Experimental Approach. (2016 r.) Food and Bioprocess Technology 2016, Vol. 9, 5, 892-903
 13. Nawrocka A., Szymańska-Chargot M., Miś A., Wilczewska A., Markiewicz K.:  Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry. (2016 r.) Journal of Agricultural and Food Chemistry 2016, Vol. 64, 10, 2094-2104
 14. Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Gancarz M., Nawrocka A., Wiącek D.:  Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych. (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 20-20
 15. Nawrocka A., Szymańska-Chargot M., Miś A., Gancarz M., Rusinek R.:  Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych. (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 15-15
 16. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R.:  Zastosowanie metod stereologicznych do określenia parametrów przestrzennych komórek tkanki roślinnej. (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 8-8
 17. Nawrocka A., Miś A., Szymańska-Chargot M.:  Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy (2016 r.) Food Biophysics 2016, Vol. 11, 1, 81-90
 18. Nawrocka A., Szymańska-Chargot M., Miś A., Kowalski R., Gruszecki W.:  Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres. (2016 r.) Food Chemistry 2016, Vol. 194, 86-94
 19. Gondek E., Nawrocka A., Jakubczyk E., Cacak-Pietrzak G., Grabowski A.:  Analiza zależności pomiędzy cechami fizycznymi ziarna pszenicy. (2015 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska” (Jubileusz 45-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie), Lublin, 23-24.09.2015 r. 2015,
 20. Nawrocka A., Miś A.:  Relationships between extensograph and farinograph behaviours of fibre-rich bread doug. (2015 r.) 5th C&E Spring Meeting, Budapeszt, Węgry, 27-29.04.2015r. 2015, 37-37
Pokaż wszystkie publikacje