Pracownicy

 Zbigniew Niewiadomski
tel.: (81) 744 50 61 w. 166
e-mail: z.niewiadomski@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Nawrocka A., Miś A., Niewiadomski Z.:  Dehydration of gluten matrix as a result of dietary fibre addition – A study on model flour with application of FT-IR spectroscopy (2017 r.) Journal of Cereal Science 2017, Vol. 74, 86-94
  2. Miś A., Nawrocka A., Gancarz M., Rusinek R., Niewiadomski Z.:  Volume, pressure and viscosity measurements as a useful tool for explanation of baking expansion process (2016 r.) XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. 2016, 47-47
  3. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R., Miś A., Niewiadomski Z.:  Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage (2016 r.) XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. 2016, 35-35
  4. Gruszecka D., Kowalczyk K., Grundas S., Niewiadomski Z.:  Podatność ziarna pszenicy i pszenżyta na uszkodzenia bielma oznaczona metodą rentgenograficzną. (2011 r.) Acta Agrophysica 2011, Vol. 18, 2, 255-268
  5. Szot B., Geodecki M., Niewiadomski Z.:  Charakterystyka podstawowych cech fizycznych kłosów i ziarna żyta. (2008 r.) II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008,
  6. Geodecki M., Pojmaj J., Grundas S., Niewiadomski Z.:  Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na podstawie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych. (2008 r.) II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008,
Pokaż wszystkie publikacje