Współpraca

 Antoni Miś

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Nawrocka A., Szymańska-Chargot M., Miś A., Wilczewska A., Markiewicz K.:  Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC (2017 r.) Food Hydrocolloids 2017, Vol. 69, 410-421
Pokaż wszystkie publikacje