Pracownicy

dr  Anna Siczek
tel.: (81) 744 50 61 w. 154
e-mail: a.siczek@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Członkostwo w organizacjach:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Oszust K., Pawlik A., Janusz G., Ziemiński K., Cyran M., Siczek A., Gryta A., Bilińska-Wielgus N., Frąc M.:  Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement (2017 r.) BioResources 2017, Vol. 12, 3, 6187-6206
 2. Siczek A., Frąc M., Wielbo J., Kidaj D.:  Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere (2017 r.) International Journal of Environmental Science and Technology 2017, 1-10
 3. Siczek A., Kalembasa S., Kalembasa D., Szarlip P., Wielbo J., Kidaj D.:  Wpływ czynników Nod (lipochitooligosacharydów) na aktywność symbiotyczną bobiku oraz właściwości mikrobiologiczne gleby. (2016 r.) 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy w Ochronie Środowiska i Biotechnologii, Kraków-Sieniawa, 06-09.09.2016 r. 2016, 116-116
 4. Siczek A., Frąc M., Kalembasa S., Kalembasa D.:  Analiza zróżnicowania metabolicznego mikroorganizmów w ryzosferze bobiku i pszenicy. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 93-93
 5. Siczek A., Kalembasa S., Kalembasa D.:  Biologically reduced nitrogen by faba bean plants (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 177-177
 6. Szajdak L., Lipiec J., Siczek A., Kotowska U.:  Rate of leaching of organic and inorganic compounds in tilled and orchard soils (2016 r.) Bioactive Compounds in Agricultural Soils 2016, 131-148
 7. Siczek A., Lipiec J.:  Impact of Faba Bean-Seed Rhizobial Inoculation on Microbial Activity in the Rhizosphere Soil during Growing Season. (2016 r.) International Journal of Molecular Sciences 2016, Vol. 17, 5, 784
 8. Siczek A., Lipiec J., Szarlip P., Wielbo J., Kidaj D.:  Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby. (2016 r.) Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016, 138-139
 9. Lipiec J., Siczek A., Sochan A., Bieganowski A.:  Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings (2016 r.) Geoderma 2016, Vol. 265, 1-5
 10. Lipiec J., Horn R., Siczek A., Usowicz B.:  Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching, (2015 r.) Conference: Soil Functions and Climate Change- do we underestimate the consequences of new disequilibria in soil properties? – SUSTAIN, Kiel, Niemcy, 23-26.09.2015 r. 2015,
 11. Siczek A., Horn R., Lipiec J., Usowicz B., Łukowski M.:  Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions. (2015 r.) Soil & Tillage Research 2015, Vol. 153, 175-184
 12. Siczek A., Frąc M., Nawrocka A., Wielbo J., Kidaj D.:  The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors. (2015 r.) Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015, Vol. 65, 2, 125-131
 13. Gryta A., Frąc M., Oszust K., Siczek A., Bilińska-Wielgus N.:  Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich. (2014 r.) Pierwsze Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego pt. Grzyby - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Łódź – Spała, 24-28.09.2014 r. 2014, 53-56
 14. Oszust K., Frąc M., Gryta A., Bilińska-Wielgus N., Siczek A.:  Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego. (2014 r.) XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologia a Ochrona Środowiska, SGGW Warszawa, 07-10.09.2014 r. 2014, 89-89
 15. Szajdak L., Lipiec J., Siczek A., Nosalewicz A., Majewska U.:  Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils (2014 r.) International Agrophysics 2014, Vol. 28, 2, 231-237
 16. Siczek A., Lipiec J., Wielbo J., Kidaj D., Szarlip P.:  Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions. (2014 r.) International Journal of Molecular Sciences 2014, Vol. 15, 7344-7351
 17. Gryta A., Frąc M., Bilińska-Wielgus N., Oszust K., Siczek A., Jezierska-Tys S.:  The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization (2013 r.) 21th International Symposium on Environmental Biogeochemistry "Global Challenges in Environmental Biogeochemistry", Wuhan, China, 13-18.10.2013 r. 2013, 110-110
 18. Siczek A., Frąc M., Lipiec J., Szarlip P., Wielbo J., Kidaj D.:  Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere (2013 r.) 21th International Symposium on Environmental Biogeochemistry "Global Challenges in Environmental Biogeochemistry", Wuhan, China, 13-18.10.2013 r. 2013, 111-111
 19. Siczek A., Lipiec J., Wielbo J., Szarlip P., Kidaj D.:  Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction (2013 r.) Applied Soil Ecology 2013, Vol. 72, 181-186
 20. Pawlik A., Frąc M., Janusz G., Oszust K., Siczek A., Gryta A.:  Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste (2013 r.) FEMS 2013. 5th Congress of European Microbiologists, Leipzig, Germany, 21-25.07.2013 r. 2013,
Pokaż wszystkie publikacje