Współpraca

 Dominika Kidaj

Informacje o zatrudnieniu

Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii, UMCS

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Siczek A., Frąc M., Wielbo J., Kidaj D.:  Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere (2017 r.) International Journal of Environmental Science and Technology 2017, 1-10
  2. Siczek A., Kalembasa S., Kalembasa D., Szarlip P., Wielbo J., Kidaj D.:  Wpływ czynników Nod (lipochitooligosacharydów) na aktywność symbiotyczną bobiku oraz właściwości mikrobiologiczne gleby. (2016 r.) 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy w Ochronie Środowiska i Biotechnologii, Kraków-Sieniawa, 06-09.09.2016 r. 2016, 116-116
  3. Siczek A., Lipiec J., Szarlip P., Wielbo J., Kidaj D.:  Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby. (2016 r.) Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016, 138-139
  4. Siczek A., Frąc M., Nawrocka A., Wielbo J., Kidaj D.:  The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors. (2015 r.) Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015, Vol. 65, 2, 125-131
  5. Siczek A., Lipiec J., Wielbo J., Kidaj D., Szarlip P.:  Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions. (2014 r.) International Journal of Molecular Sciences 2014, Vol. 15, 7344-7351
  6. Siczek A., Frąc M., Lipiec J., Szarlip P., Wielbo J., Kidaj D.:  Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere (2013 r.) 21th International Symposium on Environmental Biogeochemistry "Global Challenges in Environmental Biogeochemistry", Wuhan, China, 13-18.10.2013 r. 2013, 111-111
  7. Siczek A., Lipiec J., Wielbo J., Szarlip P., Kidaj D.:  Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction (2013 r.) Applied Soil Ecology 2013, Vol. 72, 181-186
  8. Wielbo J., Kidaj D., Siczek A., Frąc M.:  Flawonoidy oraz czynniki Nod (lipochito-oligosacharydy) modyfikują aktywność mikroorganizmów ryzosfery grochu. (2013 r.) 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu", Puławy - Lublin, 12-15.05.2013 r. 2013, 234-234
  9. Wielbo J., Kidaj D., Usowicz B., Lipiec J., Siczek A., Łukowski M., Frąc M.:  Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu (2012 r.) V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, Puławy, 19-21.08.2012 r. 2012, 77-78
Pokaż wszystkie publikacje