Pracownicy

dr hab.  Magdalena Frąc, prof. IA PAN
tel.: (81) 744 50 61 w. 156
e-mail: m.frac@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Stypendia i staże:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Wolińska A., Frąc M., Oszust K., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Stępniewska Z.:  Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting (2017 r.) World Journal of Microbiology and Biotechnology 2017, Vol. 33(8), 154,
 2. Oszust K., Pawlik A., Janusz G., Ziemiński K., Cyran M., Siczek A., Gryta A., Bilińska-Wielgus N., Frąc M.:  Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement (2017 r.) BioResources 2017, Vol. 12, 3, 6187-6206
 3. Gryta A., Oszust K., Brzezińska M., Ziemiński K., Bilińska-Wielgus N., Frąc M.:  Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor (2017 r.) International Agrophysics 2017, Vol. 31, 327-338
 4. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J., Frąc M., Księżak J.:  Microbial community diversity and the interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques (2017 r.) Plant, Soil and Environment 2017, Vol. 63, 264-270
 5. Siczek A., Frąc M., Wielbo J., Kidaj D.:  Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere (2017 r.) International Journal of Environmental Science and Technology 2017, 1-10
 6. Fornal E., Parfieniuk E., Czeczko R., Bilińska-Wielgus N., Frąc M.:  Fast and easy liquid chromatography–mass spectrometry method for evaluation of postharvest fruit safety by determination of mycotoxins: Fumitremorgin C and verruculogen (2017 r.) Postharvest Biology and Technology 2017, Vol. 131, 46-54
 7. Siczek A., Frąc M., Kalembasa S., Kalembasa D.:  Analiza zróżnicowania metabolicznego mikroorganizmów w ryzosferze bobiku i pszenicy. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 93-93
 8. Panek J., Frąc M.:  Analiza wewnątrzgatunkowej zmienności genetycznej grzybów termoopornych gatunku Talaromyces flavus. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 33-34
 9. Oszust K., Gryta A., Ziemiński K., Frąc M.:  Badania metagenomiczne zbiorowisk archeonów metanogennych występujących w masie fermentacyjnej. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 28-29
 10. Oszust K., Frąc M., Lipiec J., Usowicz B.:  Badania metagenomiczne zbiorowisk archeonów utleniających amoniak w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 84-85
 11. Oszust K., Bilińska-Wielgus N., Gryta A., Frąc M.:  Profil kataboliczny a poziom termooporności grzybów z rodzaju Neosartorya w różnych warunkach dostępności tlenu w środowisku. (2016 r.) 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy w Ochronie Środowiska i Biotechnologii, Kraków-Sieniawa, 06-09.09.2016 r. 2016, 105-105
 12. Frąc M., Oszust K., Lipiec J., Usowicz B.:  Badania metabolomiczne zbiorowisk mikroorganizmów w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 60-61
 13. Frąc M., Lipiec J., Usowicz B.:  Badania w zakresie jakości i ochrony gleb w Europie i Chinach realizowane w programie Horyzont 2020. (2016 r.) Krajowa Platforma Glebowa – warsztaty naukowe: Wskaźniki oceny jakości gleb, Warszawa, 29.09.2016 r. 2016, 8-8
 14. Frąc M., Gryta A., Oszust K., Kotowicz N.:  Ocena wrażliwości chemicznej grzybów z rodzaju Fusarium z wykorzystaniem metody mikropłytek Biolog MT2. (2016 r.) 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy w Ochronie Środowiska i Biotechnologii, Kraków-Sieniawa, 06-09.09.2016 r. 2016, 64-64
 15. Oszust K., Panek J., Bilińska-Wielgus N., Frąc M.:  The catabolic profiles screening of composts fungal communities (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 163-163
 16. Frąc M., Lipiec J., Usowicz B., Brzezińska M., Oszust K.:  Assessment of soil quality under different farming system based on selected microbiological and physical properties (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 145-145
 17. Kuźniar A., Banach A., Stępniewska Z., Frąc M., Oszust K., Gryta A., Pytlak A., Kłos M.:  The community-level physiological profile of microorganisms inhabiting soil contaminated by heavy metals (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 141-141
 18. Joniec J., Frąc M.:  Microbial functional diversity in the soil degraded by sulphur mining, subjected to reclamation with various waste (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 122-122
 19. Frąc M., Jezierska-Tys S., Oszust K., Gryta A., Pastor M.:  Assessment of microbiological and biochemical properties of dairy sewage sludge (2016 r.) International Journal of Environmental Science and Technology 2016, Vol. DOI 10.1007/s13762-016-1179-9,
 20. Frąc M., Weber J., Gryta A., Dębicka M., Kocowicz A., Jamroz E., Oszust K., Żołnierz L.:  Microbial Functional Diversity in Podzol Ectohumus Horizons Affected by Alkaline Fly Ash in the Vicinity of Electric Power Plant (2016 r.) Geomicrobiology Journal 2016, Vol. DOI: 10.1080/01490451.2016.1220651, 1-8
Pokaż wszystkie publikacje