Pracownicy

dr hab.  Artur Nosalewicz, prof. IA PAN
tel.: (81) 744 50 61 w. 158
e-mail: a.nosalewicz@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Członkostwo w organizacjach:

Stypendia i staże:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Pieczywek P., Cybulska J., Szymańska-Chargot M., Siedliska A., Zdunek A., Nosalewicz A., Baranowski P., Kurenda A.:  Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence (2018 r.) Food Control 2018, Vol. 85, 327-338
 2. Zarzyńska K., Boguszewska-Mańkowska D., Nosalewicz A.:  Differences in size and architecture of the potato cultivars root system and their tolerance to drought stress (2017 r.) Plant, Soil and Environment 2017, Vol. 63, 4, 159-164
 3. Siecińska J., Nosalewicz A.:  Aluminium toxicity to plants as influenced by the properties of the root growth environment affected by other co-stresors: a review (2017 r.) Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 2017, Vol. DOI 10.1007/398_2016_15, 1-26
 4. Siecińska J., Nosalewicz A., Rejman J., Jadczyszyn J.:  Evaluation of water stress effect on growth and yield of winter wheat in loess soils under modified strip tillage (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 179-179
 5. Nosalewicz A., Siecińska J., Lipiec J., Kondracka K.:  Wheat performance under drought as accompanied by aluminium toxicity or heat stress (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 178-178
 6. Balakhnina T., Borkowska A., Nosalewicz M., Nosalewicz A., Włodarczyk T., Kosobryukhov A., Fomina I.:  Effect of temperature on oxidative stress induced by lead in the leaves of Plantago major L. (2016 r.) International Agrophysics 2016, Vol. 30, 3, 285-292
 7. Nosalewicz A., Siecińska J., Śmiech M., Nosalewicz M., Wiącek D., Pecio A., Wach D.:  Transgenerational effects of temporal drought stress on spring barley morphology and functioning (2016 r.) Environmental and Experimental Botany 2016, Vol. 131, 120-127
 8. Siecińska J., Wiącek D., Nosalewicz A.:  The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients concentrations in soil solution at different soil water potentials. (2016 r.) Acta Agrophysica 2016, Vol. 23, 1, 97-104
 9. Grudziński W., Krzemińska I., Luchowski R., Nosalewicz A., Gruszecki W.:  Strong-light-induced yellowing of green microalgae Chlorella: A study on molecular mechanisms of the acclimation response. (2016 r.) Algal Research 2016, Vol. 16, 245-254
 10. Grudziński W., Krzemińska I., Luchowski R., Nosalewicz A., Gruszecki W.:  Badania molekularnych mechanizmów adaptacyjnych glonów Chlorella. Żółknięcie ochroną przed silnym oświetleniem? (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 10-10
 11. Siecińska J., Nosalewicz A.:  The effect of supplementary red and blue light on the growth of lettuce under white fluorescent lamps. (2016 r.) 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015 Prague, Czech Republic, 05-06.05.2016 r. 2016, 46-47
 12. Siecińska J., Kondracka K., Nosalewicz A.:  „Pamięć stresu” - Reakcja życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej na okresowe niedobory wody. (2015 r.) I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen, Łódź, 20-22.04.2015 r. 2015, P.56, 96-96
 13. Wilczek A., Szypłowska A., Kafarski M., Nakonieczna A., Nosalewicz A., Skierucha W., Wilczek W.:  "Project and Validation of an Automatic System for Soil Moisture Regulation Using TDR Technique". (2015 r.) Soil Physical Processes in the Lab, International Workshop at UGT South, Freising, Niemcy, 13-14.01.2015 r. 2015,
 14. Siecińska J., Wiącek D., Nosalewicz A.:  The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients coucentrations in soil solution at different soil water potentials. (2015 r.) 9th International Sympozjum on Plant-Soil Interactions at Low pH. Dubrovnik, Chorwacja, 18-23.10.2015 r. 2015,
 15. Siecińska J., Wiącek D., Nosalewicz A.:  Wpływ kwasowości gleby na zawartość wybranych metali oraz dostępność wybranych składników odżywczych w glebie o różnej wilgotności. (2015 r.) VIII Sympozjum Doktorantów "Współczesne problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 29.10.2015 r. 2015, 27-27
 16. Kondracka K., Nosalewicz A., Lipiec J.:  Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej. (2015 r.) VIII Sympozjum Doktorantów "Współczesne problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 29.10.2015 r. 2015, 19-19
 17. Krzemińska I., Piasecka A., Nosalewicz A., Simionato D., Wawrzykowski J.:  Alterations of the lipid content and fatty acid profile of Chlorella protothecoides under different light intensities. (2015 r.) Bioresource Technology 2015, Vol. 196, 72-77
 18. Nosalewicz A., Kondracka K., Lipiec J.:  The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis. (2015 r.) MACSUR Conference 2015 Integrated Climate Risk Assessment in Agriculture &Food, Reading, Wielka Brytania, 8-9.04.2015 r. 2015, 24-24
 19. Kondracka K., Nosalewicz A., Lipiec J.:  Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej. (2015 r.) XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3.06.2015 r. 2015, 14-15
 20. Siecińska J., Nosalewicz A.:  Plant drought memory as potential tool for improving drought tolerance. (2015 r.) 14th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015 Gödöllö, Hungary, 27-29.05.2015 r. 2015, 56-57
Pokaż wszystkie publikacje