Pracownicy

mgr  Anna Siedliska
tel.: (81) 744 50 61 w. 189
e-mail: a.siedliska@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Pieczywek P., Cybulska J., Szymańska-Chargot M., Siedliska A., Zdunek A., Nosalewicz A., Baranowski P., Kurenda A.:  Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence (2018 r.) Food Control 2018, Vol. 85, 327-338
 2. Siedliska A., Zubik M., Baranowski P., Mazurek W.:  Algorithms for detecting cherry pits on the basis of transmittance mode hyperspectral data (2017 r.) International Agrophysics 2017, Vol. 31, 4, 539-549
 3. Siedliska A., Baranowski P., Zubik M., Mazurek W.:  Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode (2017 r.) Journal of Food Engineering 2017, Vol. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.07.028,
 4. Siedliska A., Baranowski P., Zubik M.:  Visible and near hyperspectral imaging method to early detection of fungal infection in strawberry fruits (2016 r.) Hyperspectral Imaging & Applications Conference. Coventry, United Kingdom, 12-13.10.2016 r. 2016,
 5. Zubik M., Gos M., Siedliska A., Krzyszczak J., Franklin G., Shakya P., Pospieszny H., Jędryczka M., Baranowski P.:  Non-invasive detection of tobacco plant response to the infection with tobacco mosaic virus (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 225-225
 6. Siedliska A., Baranowski P., Zubik M.:  Hyperspectral imaging analysis combined with machine learning classifiers for soluble solid content and pit detection in cherries (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 181-181
 7. Siedliska A., Baranowski P., Zubik M.:  Rapid detection of fungi infections in strawberry fruits using hyperspectral imaging (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 180-180
 8. Gos M., Siedliska A., Zubik M., Gregory F., Jędryczka M., Baranowski P.:  Thermography and hyperspectral imaging of the tobacco mosaic virus infecion (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 109-109
 9. Gos M., Siedliska A., Zubik M., Jędryczka M., Baranowski P.:  Early detection of plants diseases based on hyperspectral and thermography imaging. (2016 r.) VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. 2016, 61-61
 10. Gos M., Siedliska A., Zubik M., Jędryczka M., Baranowski P.:  Non-destructive techniques for testing yhe resistance of plants to the virus (TMV). (2016 r.) Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016, 81-82
 11. Siedliska A., Baranowski P.:  Ocena zmian parametrów fizykochemicznych owoców porażonych grzybem Botrytis cinerea w oparciu o obrazowanie hiperspektralne. (2016 r.) Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin 2016, 161-163
 12. Gos M., Siedliska A., Zubik M., Jędryczka M., Baranowski P.:  Wykorzystanie termografii do badania odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa mozaiki tytoniu (TMV). (2016 r.) Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin 2016, 159-160
 13. Siedliska A., Baranowski P.:  Nondestructive measurement of soluble solid content of fruit based on hyperspectral imaging technique. (2016 r.) 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r. 2016, 75-75
 14. Gos M., Siedliska A., Zubik M., Jędryczka M., Baranowski P.:  Application of thermography for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) Plants to the tobacco mosaic virus (TMV). (2016 r.) 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r. 2016, 32-32
 15. Siedliska A., Baranowski P.:  Hyperspectral reflectance imaging for detection of fruits pathogens. (2016 r.) 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. 2016, 109-109
 16. Gos M., Siedliska A., Zubik M., Jędryczka M., Baranowski P.:  Thermography and hyperspectral techniques as nondestructive methods for plants pathogen diagnosis. (2016 r.) 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. 2016, 49-49
 17. Gos M., Siedliska A., Zubik M., Jędryczka M., Baranowski P.:  Zastosowanie termografii oraz obrazowania hiperspektralnego do śledzenia porażenia roślin tytoniu (Nicotiana tabacum L.) patogenem TMV (2016 r.) III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r. 2016,
 18. Siedliska A.:  Nieinwazyjna metoda identyfikacji porażeń grzybowych owoców. (2016 r.) III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r. 2016, 49-49
 19. Siedliska A., Baranowski P.:  Detection of gray mold infection using hyperspectral reflectance imaging. (2016 r.) 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015 Prague, Czech Republic, 05-06.05.2016 r. 2016, 48-49
 20. Gos M., Siedliska A., Zubik M., Jędryczka M., Baranowski P.:  Application of thermography and hyperspectral techniques for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) plants to the tobacco mosaic virus (TMV). (2016 r.) 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015 Prague, Czech Republic, 05-06.05.2016 r. 2016, 18-19
Pokaż wszystkie publikacje