Pracownicy

dr  Wojciech Mazurek
tel.: (81) 744 50 61 w. 126
e-mail: w.mazurek@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Siedliska A., Zubik M., Baranowski P., Mazurek W.:  Algorithms for detecting cherry pits on the basis of transmittance mode hyperspectral data (2017 r.) International Agrophysics 2017, Vol. 31, 4, 539-549
 2. Siedliska A., Baranowski P., Zubik M., Mazurek W.:  Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode (2017 r.) Journal of Food Engineering 2017, Vol. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.07.028,
 3. Baranowski P., Jędryczka M., Mazurek W., Babula-Skowrońska D., Siedliska A., Kaczmarek J.:  Hyperspectral and Thermal Imaging of Oilseed Rape (Brassica napus) Response to Fungal Species of the Genus Alternaria. (2015 r.) PLoS One 2015, Vol. DOI: 10.1371/journal.pone.0122913,
 4. Siedliska A., Baranowski P., Mazurek W.:  Classification models of bruise and cultivar detection on the basis of hyprspectral imaging data. (2014 r.) Computers and Electronics in Agriculture 2014, Vol. 106, 66-74
 5. Baranowski P., Mazurek W., Pastuszka-Woźniak J.:  Supervised classification of bruised apples on the base of hyperspectral imaging data (2013 r.) 10th International Conference on Agrophysics, Lublin 5-7.06.2013 r. 2013,
 6. Baranowski P., Mazurek W., Pastuszka-Woźniak J.:  Supervised classification of bruised apples with respect to the time after bruising on the basis of hyperspectral imaging data (2013 r.) Postharvest Biology and Technology 2013, Vol. 86, 249-258
 7. Gładyszewska B., Baranowski P., Mazurek W., Woźniak J., Gładyszewski G.:  External barrel temperature of a small bore olympic rifle and shooting precision (2013 r.) Biology of Sport 2013, Vol. 30, 1, 47-50
 8. Chmielewska A., Widomski M., Musz A., Łagód G., Mazurek W.:  Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system operational conditions (2012 r.) Proceedings of ECOpole 2012, DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)064,
 9. Widomski M., Łagód G., Mazurek W., Jaromin-Gleń K.:  Stężenia zanieczyszczeń w ściakch deszczowych dla wybranej zlewni miasta Lublin (2012 r.) Proceedings of ECOpole 2012, DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)099,
 10. Baranowski P., Mazurek W., Woźniak J., Majewska U.:  Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging. (2012 r.) Journal of Food Engineering 2012, Vol. 110, 345-355
 11. Gładyszewska B., Baranowski P., Mazurek W., Ciupak A., Woźniak J.:  Radiation temperature of tomatoes and mechanical properties of their skin (2011 r.) International Agrophysics 2011, Vol. 25, 2, 131-139
 12. Baranowski P., Mazurek W.:  Analiza jakości wybranych warzyw z wykorzystaniem termografii aktywnej (2010 r.) II Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa, 9-11.06.2010 r. 2010,
 13. Jędryczka M., Babula-Skowrońska D., Mazurek W., Baranowski P.:  Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica napus) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria. (2009 r.) Rośliny Oleiste. Oilseed Crops 2009, XXX, 21-33 
 14. Mazurek W., Baranowski P.:  Detection of physiological disorders and mechanical defects in apples with the use of thermography. (2009 r.) International Agrophysics 2009, Vol. 23, No. 1, 9-17 
 15. Witkowska-Walczak B., Sławiński C., Mazurek W., Baranowski P.:  Detection of early apple bruises using pulsed-phase thermography. (2009 r.) Postharvest Biology and Technology 53 
 16. Baranowski P., Usowicz B., Mazurek W., Kossowski J., Łukowski M.:  Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. (2009 r.) III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. 2009,
 17. Sławiński C., Witkowska-Walczak B., Zamorski K., Baranowski P., Mazurek W.:  Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb. (2008 r.) II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008,
 18. Baranowski P., Usowicz B., Mazurek W., Kossowski J., Łukowski M., Lipiec J.:  Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. (2008 r.) II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008,
 19. Baranowski P., Mazurek W., Jędryczka M., Babula-Skowrońska D.:  Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica Napus) i brokuła chińskiego (Brassica Oleracea Var. Alboglabra) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria. (2008 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe Trendy w Agrofizyce", połączona z uroczystymi obchodami Jubileuszu 40-lecia Instytutu, Lublin, 10-11.06.2008 r. 2008,
 20. Kalisz O., Gerkowicz M., Baranowski P., Mazurek W., Wolski T., Goździuk K., Rozegnał A.:  Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. (2008 r.) Magazyn Lekarza Okulisty 2008, 4, 243-248, 
Pokaż wszystkie publikacje