Pracownicy

dr  Jaromir Krzyszczak
tel.: (81) 744 50 61 w. 198
e-mail: j.krzyszczak@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Uzyskane stopnie naukowe:

Projekty realizowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie:

Publikacje z afiliacją Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Ruiz-Ramos M., Ferrise R., Rodríguez A., Lorite I., Bindii M., Carter T., Fronzek S., Palosuo T., Pirttioja N., Baranowski P., Buis S., Cammarano D., Chen Y., Dumont B., Ewert F., Gaiser T., Hlavinka P., Hoffmann H., Höhn J., Jurecka F., Kersebaum K., Krzyszczak J., Lana M., Mechiche-Alami A., Minet J., Montesino M., Nendel C., Porter J., Ruget F., Semenov M., Steinmetz Z., Stratonovitch P., Supit I., Tao F., Trnka M., de Wit A., Rötter R.:  Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate and CO2 in a Mediterranean environment (2018 r.) Agricultural Systems 2018, Vol. 159, 159, 260-274
 2. Tkaczyk P., Bednarek W., Dresler S., Krzyszczak J., Baranowski P.:  Relation of mineral nitrogen and sulphate sulphur content in soil to certain soil properties and applied cultivation treatments (2017 r.) Acta Agrophysica 2017, Vol. 24, 3, 523-534
 3. Tkaczyk P., Bednarek W., Dresler S., Krzyszczak J., Baranowski P., Sławiński C.:  Relationship between assimilable-nutrient content and physicochemical properties of topsoil (2017 r.) International Agrophysics 2017, Vol. 31, 4, 551-562
 4. Krzyszczak J., Baranowski P., Zubik M., Hoffmann H.:  Temporal scale influence on multifractal properties of agro-meteorological time series (2017 r.) Agricultural and Forest Meteorology 2017, Vol. 239, 223-235
 5. Hoffmann H., Baranowski P., Krzyszczak J., Zubik M., Sławiński C., Gaiser T., Ewert F.:  Temporal properties of spatially aggregated meteorological time series (2017 r.) Agricultural and Forest Meteorology 2017, Vol. 234, 247-257
 6. Tkaczyk P., Bednarek W., Dresler S., Krzyszczak J., Baranowski P.:  Content of assimilable microelements in topsoil and their dependence on physicochemical properties (Zawartość przyswajalnych mikroelementów w warstwie ornej gleby w zależności od jej właściwości fizykochemicznych) (2016 r.) XIII Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”. Kudowa Zdrój, Polska 21-24.06.2016 r. 2016,
 7. Krzyszczak J., Baranowski P., Zubik M.:  Aplikacyjne Mobilnych Analizatorów Izotopowych Wykorzystujących Technikę CRDS (2016 r.) IV Seminarium Możliwości Aplikacyjne Mobilnych Analizatorów Izotopowych Wykorzystujących Technikę CRDS”. Lublin, Polska 7.06.2016 r. 2016,
 8. Krzyszczak J., Baranowski P., Hoffmann H., Zubik M., Sławiński C.:  Climate dynamics analysis with the use of multifractal method (2016 r.) International work-conference on Time Series (ITISE 2016). Granada, Hiszpania 27-29.06.2016 r. 2016,
 9. Krzyszczak J., Baranowski P., Sławiński C.:  Nowe metody oceny zmian klimatu oraz planowania zabiegów adaptacyjnych metod. (2016 r.) IX Sympozjum Narodowe nt. Klimat Pola Uprawnego „Meteorologia i klimatologia stosowana – teoria, praktyka, innowacyjność”.Lublin-Zamość-Lwów, Polska/Ukraina, 21-24.09.2016 r. 2016, 21-21
 10. Krzyszczak J., Baranowski P., Zubik M., Sławiński C.:  Modelling adaptation to climate change in agriculture - IRS & ARS methodology (2016 r.) Joint workshop on the “Impact of Climate Change and Adaptation of some Sectors National Economy in Poland and Bulgaria”. Sofia, Bułgaria 25.10.2016 r. 2016,
 11. Krzyszczak J.:  Wsparcie rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu w perspektywie lat 2030-2050 (2016 r.) Seminarium Konsorcjantów Projektu "Wsparcie rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu w perspektywie lat 2030-2050". Puławy, Polska, 6.06.2016 r. 2016,
 12. Fronzek S., Pirttioja N., Carter T., Bindii M., Hoffmann H., Palosuo T., Ruiz-Ramos M., Tao F., Trnka M., Acutis M., Asseng S., Baranowski P., Basso B., Bodin P., Buis S., Cammarano D., Deligios P., Destain M., Dumont B., Ewert F., Ferrise R., François L., Gaiser T., Hlavinka P., Jacquemin I., Kersebaum K., Kollas C., Krzyszczak J., Lorite I., Minet J., Minguez M., Montesino M., Moriondo M., Müller C., Nendel C., Öztürk I., Perego A., Rodríguez A., Ruane A., Ruget F., Sanna M., Semenov M., Sławiński C., Stratonovitch P., Supit I., Waha K., Wang E., Wu L., Zhao Z., Rötter R.:  Classifying simulated wheat yield responses to changes in temperature and precipitation across a european transect (2016 r.) iCropM2016 International Crop Modelling Symposium "Crop Modelling for Agriculture and Food Security under Global Change". Berlin, Niemcy, 15-17.03.2016 r. 2016,
 13. Baranowski P., Krzyszczak J., Hoffmann H., Sławiński C.:  Multifractal properties of spatially aggregated meteorological data - a regional study (2016 r.) iCropM2016 International Crop Modelling Symposium "Crop Modelling for Agriculture and Food Security under Global Change". Berlin, Niemcy, 15-17.03.2016 r. 2016,
 14. Ruiz-Ramos M., Ferrise R., Rodríguez A., Lorite I., Tao F., Pirttioja N., Fronzek S., Palosuo T., Carter T., Bindii M., Höhn J., Kersebaum K., Trnka M., Hoffmann H., Baranowski P., Buis S., Cammarano D., Chen Y., Deligios P., Havlinka P., Jurecka F., Krzyszczak J., Lana M., Minet J., Montesino M., Nendel C., Porter J., Recio J., Ruget F., Sanz A., Steinmetz Z., Stratonovitch P., Supit I., Ventrella D., de Wit A., Rötter R.:  Adaptation response surfaces from an ensemble of wheat projections under climate change in Europe (2016 r.) European Geosciences Union General Assembly, (EGU), 2016 Wiedeń. Austria, 17-22.04.2016 r. 2016,
 15. Hoffmann H., Baranowski P., Krzyszczak J., Zubik M.:  Effect of spatial averaging on multifractal properties of meteorological time series (2016 r.) European Geosciences Union General Assembly, (EGU), 2016 Wiedeń. Austria, 17-22.04.2016 r. 2016,
 16. Zubik M., Gos M., Siedliska A., Krzyszczak J., Franklin G., Shakya P., Pospieszny H., Jędryczka M., Baranowski P.:  Non-invasive detection of tobacco plant response to the infection with tobacco mosaic virus (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 225-225
 17. Krzyszczak J., Baranowski P., Zubik M., Sławiński C.:  Analysis of crop models response to adaptation measures under climate change using ARS (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 138-138
 18. Baranowski P., Krzyszczak J., Zubik M., Hoffmann H.:  Multifractality of agro-meteorological time series (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 45-45
 19. Tkaczyk P., Bednarek W., Dresler S., Krzyszczak J.:  Evaluation of soil reaction and content of assimilable nutrients in soils of South-Eastern Poland. (2016 r.) Acta Agrophysica 2016, Vol. 23, 2, 249-260
 20. Baranowski P., Krzyszczak J., Sławiński C., Zubik M.:  Modelling climate change impact on crop production. (2016 r.) 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015 Prague, Czech Republic, 05-06.05.2016 r. 2016, 12-13
Pokaż wszystkie publikacje