Pracownicy

mgr  Katarzyna Nowak
tel.: (81) 744 50 61 w. 137
e-mail: k.nowak@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Bogusz A., Nowak K., Stefaniuk M., Dobrowolski R., Oleszczuk P.:  Synthesis of biochar from residues after biogas production with respect to cadmium and nickel removal from wastewater (2017 r.) Journal of Environmental Management 2017, Vol. 201, 268-276
  2. Nowak K.:  Sorpcja metali ciężkich przez grzyby jadalne (2016 r.) IX Sympozjum Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa, 27.10.2016 r. 2016, 23-23
  3. Wnuk E., Walkiewicz A., Nowak K., Brzezińska M.:  Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil. (2016 r.) International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r. 2016, P45, 85-85
  4. Waśko A., Bulak P., Polak-Berecka M., Nowak K., Polakowski C., Bieganowski A.:  The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens (2016 r.) International Journal of Biological Macromolecules 2016, Vol. 92, 316-320
  5. Nowak K., Bogusz A., Oleszczuk P.:  Wykorzystanie odpadów z biogazowni do produkcji biowęgla i jego zastosowanie do sorpcji metali ciężkich. (2016 r.) Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016, 57-57
  6. Nowak K., Waśko A., Wiater A., Walkiewicz A., Bulak P.:  Polisacharydy i glukany pochodzenia naturalnego jako sorbent metali ciężkich. (2016 r.) III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r. 2016, 141-141
  7. Nowak K.:  Adsorpcja jonów niklu (II) na biowęglach jako jedna z metod oczyszczania wód skażonych metalami ciężkimi. (2016 r.) VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016, 351-351
Pokaż wszystkie publikacje