Współpraca

 Aleksandra Bogusz

Informacje o zatrudnieniu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Bogusz A., Nowak K., Stefaniuk M., Dobrowolski R., Oleszczuk P.:  Synthesis of biochar from residues after biogas production with respect to cadmium and nickel removal from wastewater (2017 r.) Journal of Environmental Management 2017, Vol. 201, 268-276
  2. Nowak K., Bogusz A., Oleszczuk P.:  Wykorzystanie odpadów z biogazowni do produkcji biowęgla i jego zastosowanie do sorpcji metali ciężkich. (2016 r.) Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016, 57-57
Pokaż wszystkie publikacje