Pracownicy

mgr  Ewa Wnuk
tel.: (81) 744 50 61 w. 135
e-mail: e.wnuk@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Informacje o zatrudnieniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii


Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Wnuk E., Walkiewicz A., Bieganowski A.:  Methane oxidation in lead-contaminated mineral soils under different moisture levels (2017 r.) Environmental Science and Pollution Research 2017, Vol. 24, 32, 25346-25354
  2. Wnuk E.:  Udział gleb uprawnych w obiegu metanu w przyrodzie (2017 r.) Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 r. 2017,
  3. Wnuk E.:  Przedstawienie sylwetki doktoranta (2017 r.) I Konferencja Doktorantów PAN, Falenty, 23-25.06.2017 r. 2017,
  4. Wnuk E., Walkiewicz A., Bieganowski A.:  Soil dehydrogenase activity (DHA) in heavy metal-contaminated mineral soil with different moisture contents (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 217-217
  5. Wnuk E., Walkiewicz A., Nowak K., Brzezińska M.:  Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil. (2016 r.) International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r. 2016, P45, 85-85
  6. Wnuk E., Walkiewicz A.:  Gleby leśne jako wielki pochłaniacz metanu (2016 r.) VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. 2016, 255-255
  7. Walkiewicz A., Bulak P., Brzezińska M., Wnuk E., Bieganowski A.:  Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions (2016 r.) Environmental Pollution 2016, Vol. 213, 403-411
  8. Walkiewicz A., Brzezińska M., Wnuk E.:  Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use. (2015 r.) 29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasady glebowe a zrównoważony rozwój" / 29th Congress of Polish Soil Science Society "Soil resources and sustainable development", Wrocław, 31.08.-03.09.2015 r. 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
  9. Wnuk E., Walkiewicz A., Szarlip P., Brzezińska M.:  Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe (2014 r.) III Lubelska Konferencja Młodych Naukowców, Lublin, 25-26.04. 2014 r. 2014, 58-59
Pokaż wszystkie publikacje