Pracownicy

dr inż.  Cezary Polakowski
tel.: (81) 744 50 61 w. 137
e-mail: c.polakowski@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Zdybicka-Barabas A., Bulak P., Polakowski C., Bieganowski A., Waśko A., Cytryńska M.:  Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens (2017 r.) ISJ-Invertebrate Survival Journal 2017, Vol. 14, 9-17
 2. Beczek M., Ryżak M., Sochan A., Mazur R., Polakowski C., Bieganowski A.:  The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface (2017 r.) PLoS One 2017, Vol. DOI: 10.1371/journal.pone.0181974,
 3. Ryżak M., Beczek M., Sochan A., Mazur R., Polakowski C., Bieganowski A.:  Particle size distribution of splashed material on different distances for soil samples derived from Endogleyic Umbrisol (Arenic) (2016 r.) International Scientific Conference AgroEco 2016 "Long-term Agroecosystem Sustainability", Litwa, 4–6.10.2016 r. 2016, 64-64
 4. Waśko A., Bulak P., Polak-Berecka M., Nowak K., Polakowski C., Bieganowski A.:  The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens (2016 r.) International Journal of Biological Macromolecules 2016, Vol. 92, 316-320
 5. Mazur R., Ryżak M., Beczek M., Polakowski C., Bieganowski A.:  Characteristics of the single water drop splash phenomenon depending on initial moisture content of the soil. (2016 r.) Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016, 51-51
 6. Beczek M., Ryżak M., Mazur R., Polakowski C., Bieganowski A.:  The influence of consecutive raindrop impacts on splash phenomenon. (2016 r.) Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r. 2016, 13-13
 7. Widomski M., Stępniewski W., Polakowski C.:  Molding water content of clay soils and hydraulic properties of mineral liners of waste landfills (2015 r.) Ecological Chemistry and Engineering A 2015, Vol. 22, 2, 251-263
 8. Beczek M., Polakowski C., Ryżak M., Bieganowski A.:  Optical Microscopy Measurements in Raindrop Splash Phenomenon. (2015 r.) 22nd International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 12.11.2015 r. 2015, 327-328
 9. Bieganowski A., Ryżak M., Sochan A., Polakowski C., Beczek M.:  Charakterystyka zjawiska rozbryzgu z wykorzystaniem tzw. szybkich kamer / Characterisation of the splash phenomenon using highspeed cameras (2015 r.) 29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasady glebowe a zrównoważony rozwój" / 29th Congress of Polish Soil Science Society "Soil resources and sustainable development", Wrocław, 31.08.-03.09.2015 r. 2015, j.pol. 44-44-j.ang. 228-228
 10. Ryżak M., Sochan A., Beczek M., Polakowski C., Korbiel T., Bieganowski A.:  Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły (2015 r.) Warsztaty Naukowe "Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo", Puławy, 8-9.10.2015 r. 2015, 92-92
 11. Ryżak M., Bieganowski A., Polakowski C.:  Effect of Soil Moisture Content on the Splash Phenomenon Reproducibility. (2015 r.) PLoS One 2015, Vol. 10(3): e0119269, doi:10.1371/journal.pone.0119269,
 12. Sochan A., Bieganowski A., Bartmiński P., Ryżak M., Brzezińska M., Dębicki R., Stuczyński T., Polakowski C.:  Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method. (2015 r.) Soil Science Society of America Journal 2015, Vol. 79, 1, 37-42
 13. Polakowski C., Ryżak M., Bieganowski A., Sochan A., Bartmiński P., Dębicki R., Stelmach W.:  The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction. (2015 r.) Soil Science Society of America Journal 2015, Vol. 79, 1, 30-36
 14. Sochan A., Polakowski C., Łagód G.:  Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method. (2014 r.) Ecological Chemistry and Engineering S 2014, Vol. 21, 1, 137-145
 15. Ryżak M., Bieganowski A., Korbiel T., Sochan A., Polakowski C., Przech D.:  Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu (2014 r.) Konferencja Naukowa "Ocena gleb użytkowanych rolniczo", Puławy, 26-27 czerwca 2014 r. 2014, 131-131
 16. Ryżak M., Bieganowski A., Polakowski C., Sochan A.:  The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera (2014 r.) European Geosciences Union General Assembly, (EGU), 2014, Wiedeń, Austria, 27.04 - 02.05.2014 r. 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 17. Polakowski C., Sochan A., Bieganowski A., Ryżak M., Földényi R., Tóth J.:  Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method (2014 r.) International Agrophysics 2014, Vol. 28, 2, 195-200
 18. Sochan A., Polakowski C., Ryżak M., Łagód G.:  Influence of Optical Indices on PSD of Activated Sludge Measured by LDM (2013 r.) Water treatment Technologies Technical, Biological and Ecological Aspects / Technologia Oczyszczania Wody - Aspekty Techniczne, Biologiczne i Środowiskowe, Kijów, Ukraina, 3-5.12.2013 r. 2013, 129
 19. Ryżak M., Bieganowski A., Sochan A., Polakowski C., Głodzik S.:  The use of microscopic images in soil splash measurements (2013 r.) International Conference "Protection of soil functions - challenges for the future" in the frame of 7PR UE project "Proficiency", IUNG-PIB Puławy15-18.10.2013 r. 2013, 247-247
 20. Ryżak M., Bieganowski A., Sochan A., Polakowski C., Głodzik S.:  The use of microscopic images in soil spalsh measurements (2013 r.) International Conference "Protection of soil functions - challenges for the future" in the frame of 7PR UE project "Proficiency", IUNG-PIB Puławy15-18.10.2013 r. 2013, 247-247
Pokaż wszystkie publikacje