Pracownicy

dr  Jolanta Cieśla
tel.: (81) 744 50 61 w. 192
e-mail: j.ciesla@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 

Członkostwo w organizacjach:

Stypendia i staże:

Wybrane projekty naukowe:

 Nagrody:

Działalność w obszarze popularyzacji nauki:

Publikacje z afiliacją Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Domian E., Brynda-Kopytowska A., Cieśla J., Ostrowska-Ligęza E.:  Effect of the type of carbohydrate on the DVS critical relative humidity in spray-dried fat-filled pea protein-based powders: Comparison with monolayer coverage and Tg values (2017 r.) Food Hydrocolloids 2017, Vol. 73, 335-343
 2. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  Effect of α-tocopherol on the properties of microemulsions stabilized by the ionic surfactants (2017 r.) Journal of Molecular Liquids 2017, Vol. 236, 117-123
 3. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  Alpha-tocopherol in CTAB/NaCl systems — The light scattering studies (2017 r.) Journal of Molecular Liquids 2017, Vol. 233, 15-22
 4. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  An influence of α tocopherol on physicochemical properties of CTAB solutions (2016 r.) 30th Conference of The European Colloid and Interface Society. Rome, Italy, 04-09.09.2016 r. 2016,
 5. Brynda-Kopytowska A., Domian E., Cieśla J.:  Wpływ rodzaju i udziału składnika tłuszczowego na wybrane właściwości sorpcyjne suszonych rozpyłowo emulsji stabilizowanych izolatem białka grochu (2016 r.) V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016, 21-21
 6. Sokołowska Z., Witkowska-Walczak B., Skic K., Cieśla J.:  Specific surface area of arctic zone soils (Spitsbergen) (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 183-183
 7. Cieśla J., Koczańska M., Bieganowski A.:  An influence of K+ content on the physicochemical properties of the fertilizer stabilized by biosurfactant (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 129-129
 8. Cieśla J., Koczańska M., Bieganowski A., Skic K., Boguta P.:  Surface activity of the foliar potassium supplier stabilized by rhamnolipid (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 128-128
 9. Polak-Berecka M., Boguta P., Cieśla J., Bieganowski A., Skrzypek T., Czernecki T., Waśko A.:  Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli (2016 r.) Applied Microbiology and Biotechnology 2016, Vol. DOI: 10.1007/s00253-016-8048-9, 1-11
 10. Cieśla J., Kopycińska M., Łukowska M., Bieganowski A., Janczarek M.:  Surface Properties of Wild-Type Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Strain 24.2 and Its Derivatives with Different Extracellular Polysaccharide Content (2016 r.) PLoS One 2016, Vol. DOI:10.1371/journal.pone.0165 080, 1-21
 11. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  Wielkość i ładunek powierzchniowy cząstek w układach SDS/pentanol/witamina E o różnym stosunku o/w (2016 r.) 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 2016, S10P04, 300-300
 12. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  Wpływ stężenia elektrolitu na wielkości i właściwości elektrokinetyczne w roztworze kationowego surfaktanta zawierającym witaminę E. (2016 r.) 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 2016, S10K07, 298-298
 13. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  The physicochemical properties of CTAB solutions in the presence of α-tocopherol (2016 r.) Journal of Molecular Liquids 2016, Vol. 222, 463-470
 14. Koczańska M., Cieśla J., Bieganowski A.:  The size and electrophoretic mobility of the biosurfactant aggregates at a different salt concentration. (2016 r.) 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015 Prague, Czech Republic, 05-06.05.2016 r. 2016, 28-29
 15. Waśko A., Polak-Berecka M., Szwajgier D., Boguta P., Cieśla J., Skrzypek T.:  Lactobacilli as cadmium ion biosorbent. (2015 r.) International Scientific Conference „Biotechnology – Research and Industrial Applications”, Wrocław, 17-18.09.2015 r. 2015,
 16. Janczarek M., Rachwał K., Cieśla J., Ginalska G., Bieganowski A.:  Production of exopolysaccharide by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii and its role in bacterial attachment and surface properties. (2015 r.) Plant and Soil 2015, Vol. 388, 1-2, 211-227
 17. Kędziora K., Piasek J., Szerement J., Ambrożewicz-Nita A., Cieśla J., Józefaciuk G.:  Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków. (2014 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „NAUKA DLA GOSPODARKI I ŚRODOWISKA” połączona z Jubileuszem 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii, Lublin, 15-16.09.2014 r. 2014,
 18. Stępień-Pyśniak D., Cieśla J., Wernicki A., Bieganowski A.:  Rola potencjału elektrokinetycznego Enterococcus faecalis w patogenezie. (2014 r.) Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego” Wrocław 26-27.06.2014 r. 2014, 69-79
 19. Łukowska M., Cieśla J.:  Contact angle and surface free energy of plant leaves and their changes under drought conditions. (2014 r.) III Ogólnopolska Konferencja Genetyka i Genomika w Doskonaleniu Roślin Uprawnych - od Rośliny Modelowej do Nowej Odmiany, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań, 5-7.11.2014 r. 2014, 109-109
 20. Cieśla J., Koczańska M., Horabik J.:  ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE - Eksperymenty (2014 r.) Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami", Priorytet I, Działanie1.1, Poddziałanie 1.1.3, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2014, 1-24
Pokaż wszystkie publikacje