Współpraca

 Anna Brynda-Kopytowska

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Domian E., Brynda-Kopytowska A., Cieśla J., Ostrowska-Ligęza E.:  Effect of the type of carbohydrate on the DVS critical relative humidity in spray-dried fat-filled pea protein-based powders: Comparison with monolayer coverage and Tg values (2017 r.) Food Hydrocolloids 2017, Vol. 73, 335-343
  2. Brynda-Kopytowska A., Domian E., Cieśla J.:  Wpływ rodzaju i udziału składnika tłuszczowego na wybrane właściwości sorpcyjne suszonych rozpyłowo emulsji stabilizowanych izolatem białka grochu (2016 r.) V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016, 21-21
Pokaż wszystkie publikacje