Współpraca

 P. Bańka

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Bańka P., Sokołowska Z.:  Wpływ kationów powierzchniowych na zawartość wody silnie związanej w madach. (2009 r.) Acta Agrophysica 2009, 168, Vol. 13(3), 781-792 
 2. Sokołowska Z., Hajnos M., Józefaciuk G., Szatanik-Kloc A., Warchulska P., Bańka P., Całka A., Krzemińska I., Dąbek-Szreniawska M., Usowicz B.:  Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. (2009 r.) III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. 2009,
 3. Sokołowska Z., Hajnos M., Józefaciuk G., Szatanik-Kloc A., Warchulska P., Bańka P., Całka A., Krzemińska I., Dąbek-Szreniawska M., Usowicz B.:  Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. (2008 r.) II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008,
 4. Sokołowska Z., Jamroz J., Bańka P.:  Apparent surface area of selected meal extrudates. (2008 r.) International Agrophysics 2008, Vol. 22, No. 1, 75-80 
 5. Bańka P., Krzemińska I.:  The surface area brown and gray-brown podzolic soil formed from sand obtained from water vapour adsorption data. (2007 r.) 6th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2007, Lublin, Polska, 17-19.05.2007 r. 2007,
 6. Sokołowska Z., Hajnos M., Józefaciuk G., Szatanik-Kloc A., Bańka P., Całka A., Krzemińska I., Usowicz B., Witkowska-Walczak B., Lipiec J.:  Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. (2007 r.) Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r. 2007,
 7. Bańka P., Sokołowska Z., Jamroz J.:  The effect of extrusion conditions on the physicochemical and structural properties of potato starch extrudates. 5th International Workshop for Young Scietists "BioPhys Spring 2006". (2006 r.) 5th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2006, Prague, Czech Republic, 26-27.05.2006 r. 2006,
 8. Bańka P.:  Fraktale-kształty natury. (2006 r.) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 113-117
 9. Bańka P.:  Wykorzystanie sorpcji pary wodnej i powierzchni właściwej do charakterystyki porowatych ciał stałych. 2006, (2006 r.) Instytut Agrofizyki PAN 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 38-41 
 10. Bańka P., Sokołowska Z.:  The effect of extrusion conditions on the adsorption-desorption isotherms of water vapour for potato and wheat extrudates. (2006 r.) Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering" 1, 1-6 
 11. Sokołowska Z., Rudko T., Bańka P., Hajnos M.:  Sorpcja pary wodnej na łuszczynach rzepaku. (2006 r.) Acta Agrophysica 2006, 142, 8(4), 995-1004 
 12. Sokołowska Z., Całka A., Bańka P., Jamroz J.:  Water vapour sorption on the meal extrudates. (2005 r.) Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 223-225 
Pokaż wszystkie publikacje