Współpraca

 Agnieszka Montusiewicz

Informacje o zatrudnieniu

Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska


Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Montusiewicz A., Pasieczna-Patkowska S., Lebiocka M., Szaja A., Szymańska-Chargot M.:  Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater (2017 r.) Chemical Engineering Journal 2017, Vol. 313, 946-956
  2. Łagód G., Montusiewicz A., Chomczyńska M., Bieganowski A., Ryżak M., Sochan A.:  Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method (2012 r.) Proceedings of ECOpole 2012, Vol. 6, 2, 475-479
  3. Łagód G., Montusiewicz A., Chomczyńska M., Bieganowski A., Ryżak M., Sochan A.:  Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej (2012 r.) Ecological Chemistry and Engineering S 2012, Vol. 19, 4, 597-608
  4. Malicki J., Montusiewicz A., Bieganowski A.:  Improvement of counting helminth eggs with internal standard. (2001 r.) Water Research 2001, 35, 9, 2333-2335 
Pokaż wszystkie publikacje