Pracownik Instytutu do 2015 r.

dr  Grzegorz Bowanko

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Bowanko G.:  Wpływ materii organicznej na mobilność metali ciężkich (2014 r.) Konferencja Naukowa "Ocena gleb użytkowanych rolniczo", Puławy, 26-27 czerwca 2014 r. 2014, 83-83
 2. Bowanko G.:  Influence of Building Material Rubble and Thermal Stress on the Structural Properties of Soil - Mercury Porosimetry Studies (2013 r.) Polish Journal of Environmental Studies 2013, Vol. 22, 6, 1627-1635
 3. Bowanko G., Szerement J., Łukowska M.:  Biological activity of urban soil degraded by building materials (2013 r.) International Conference "Protection of soil functions - challenges for the future" in the frame of 7PR UE project "Proficiency", IUNG-PIB Puławy15-18.10.2013 r. 2013, 189-189
 4. Kurochkina G., Pinskiy D., Hajnos M., Sokołowska Z., Cieśla J., Bowanko G.:  ВЛИЯНИЕ НАНОАДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА СТРУКТУРНО-СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ И ПОЧВ (2013 r.) АГРОХИМИЯ 2013, Vol. 10, 58-66
 5. Sokołowska Z., Bowanko G., Boguta P., Tys J., Skiba K.:  Characteristics of rapeseed oil cake using nitrogen adsorption (2013 r.) International Agrophysics 2013, Vol. 27, 3, 329-334
 6. Bowanko G.:  Effect of the particle size of rubble on the content of heavy metals in the soil (2013 r.) 10th International Conference on Agrophysics, Lublin 5-7.06.2013 r. 2013, 76-76
 7. Bowanko G., Boguta P.:  Sorpcja metali ciężkich w glebie zdegradowanej materiałami budowlanymi (2012 r.) XV Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna "Pierwiastki-środowisko-człowiek", Lublin, 26.05.2012 r. 2012, 19-19
 8. Sokołowska Z., Bowanko G., Boguta P.:  Wymiar fraktalny ekstrudatów pszeniczno-rzepakowych (2012 r.) III Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 26-27.06.2012 r. 2012,
 9. Bowanko G., Boguta P.:  Sorpcja metali ciężkich w glebie zdegradowanej materiałami budowlanymi (2012 r.) Warsztaty Naukowe "Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych", Puławy, 9-10.10.2012 r. 2012, 19-19
 10. Sokołowska Z., Bowanko G., Boguta P.:  Zależność pomiędzy stężeniem wybranych jonów metali a wartością współczynnika chłonności wodnej w glebach murszowych (2012 r.) Warsztaty Naukowe "Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych", Puławy, 9-10.10.2012 r. 2012, 59-60
 11. Bowanko G., Boguta P.:  Badanie potencjalnej mobilności Pb, Cd i Cr (VI) z umiarkowanie zanieczyszczonej gleby gruntów rolnych do wód gruntowych - badania modelowe (2012 r.) Warsztaty Naukowe "Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych", Puławy, 9-10.10.2012 r. 2012, 61-61
 12. Bowanko G., Boguta P.:  Effect of the presence of building materials on the buffer properties of soil (2012 r.) Acta Agrophysica 2012, Vol. 19, 4, 703-712
 13. Bowanko G., Hajnos M.:  Influence of temperature on water properties of urban soil (2011 r.) International Conference "Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors", Puławy, 13-16.06.2011 2011, 89-89
 14. Bowanko G., Boguta P.:  Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils (2011 r.) International Conference Agrophysics for Quality of Life, Lublin, 31.05.-03.06.2011 r. 2011, 84-84
 15. Sokołowska Z., Bowanko G., Boguta P.:  Influence of secondary transformation index of peat-muck soils on the content of selected metals. (2011 r.) Acta Agrophysica 2011, Vol. 18, 2, 225-233
 16. Bowanko G., Sokołowska Z., Krzemińska I., Alekseev A.:  Wpływ metali ciężkich na podatność magnetyczną gleby w parku miejskim w Lublinie (2010 r.) XIII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna "Pierwiastki w nauce i praktyce" 2010,
 17. Boguta P., Sokołowska Z., Bowanko G., Tys J.:  Adsorpcja azotu na ekstrudatach pszeniczno-rzepakowych (2010 r.) II Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa, 9-11.06.2010 r. 2010,
 18. Warchulska P., Sokołowska Z., Szatanik-Kloc A., Bowanko G.:  Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do badań substancji humusowych pochodzących z utworów murszowych Polesia Lubelskiego (2009 r.) Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Chemii "Nauka i Przemysł w Praktyce, Nowe Wyzwania i Możliwości", Lublin 8-10.06.2009 2009, 24-28
 19. Szatanik-Kloc A., Bowanko G., Boguta P.:  Effect of aluminium ions on free surface area and energetic characteristics of barley and colover roots. (2009 r.) International Agrophysics 2009, Vol. 23, No. 4, 383-389 
 20. Hrebelna N., Kosynets O., Warchulska P., Sokołowska Z., Bowanko G., Hajnos M.:  Properties of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium. (2009 r.) Acta Agrophysica 2009, 168, Vol. 13(3), 661-671 
Pokaż wszystkie publikacje