Współpraca

 Karol Wolski

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
  1. Janik G., Walczak A., Dawid M., Pokładek R., Sowiński J., Wolski K., Gronostajski Z., Reiner J., Kaszuba M., Dworzak Ł., Skierucha W., Szypłowska A., Wilczek A.:  Concept of injection irrigation (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 207-207
  2. Janik G., Wolski K., Daniel A., Albert M., Skierucha W., Wilczek A., Szyszkowski P., Walczak A.:  TDR Technique for Estimating the Intensity of Evapotranspiration of Turfgrasses (2015 r.) The Scientific World Journal 2015, Vol. 2015, Article ID 626545,
Pokaż wszystkie publikacje