Seminaria

Seminarium przed otwarciem mgr Marta Cybulak

Miejsce Lublin - IA PAN

Data rozpoczęcia: 2017-02-22
Data zakończenia: 2017-02-22Dyrekcja Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie zaprasza na seminarium, na którym mgr Marta Cybulak z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie przesdstawi wyniki badań do przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Tytuł seminarium: Wpływ biowęgla na właściwości fizykochemiczne gleby ugorowanej i glebowych kwasów humusowych.

Seminarium odbędzie się w środę 22 lutego 2017 o godzinie 9:00 w auli naszego Instytutu.