Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzata Łukowska

Miejsce Lublin - IA PAN

Data rozpoczęcia: 2017-02-21
Data zakończenia: 2017-02-21ZAWIADOMIENIE

 

 

DYREKCJA I RADA NAUKOWA

INSTYTUTU AGROFIZYKI im. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

w Lublinie

 

uprzejmie informują, że w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie – sala konferencyjna – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr Małgorzaty Łukowskiej

 

pt.: „Zmiany właściwości powierzchniowych korzeni i liści jęczmienia w warunkach niskiej dostępności wody”

 

 

 

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk –  Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Promotor pomocniczy: dr Jolanta Cieśla

 

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Aleksandra Badora – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublin

prof. dr hab. Alicja Pecio – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

 

Rozprawa dostępna jest w bibliotece Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4.

Streszczenie rozprawy Doktorskiej i recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk.