Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kondrackiej

Miejsce Lublin - IA PAN

Data rozpoczęcia: 2017-02-28
Data zakończenia: 2017-02-28 

DYREKCJA I RADA NAUKOWA

INSTYTUTU AGROFIZYKI im. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

w Lublinie

 

uprzejmie informują, że w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie – sala konferencyjna – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Katarzyny Kondrackiej

 

pt.: „Wpływ suszy glebowej i stresu cieplnego na wzrost, aktywność fotosyntetyczną oraz gospodarkę wodną pszenicy jarej

(Triticum aestivum L. cv. Łagwa)”

 

Promotor: dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN –  Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. Janusz Podleśny – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach

 

Rozprawa dostępna jest w bibliotece Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4.

Streszczenie rozprawy Doktorskiej i recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk.