Inne wydarzenia

Posiedzenie Komisji ds. Oceny Działalności Naukowej

Miejsce Lublin - IA PAN

Data rozpoczęcia: 2017-05-22
Data zakończenia: 2017-05-22 

 

INFORMACJA


22 maja 2017 roku (poniedziałek), o godzinie 900, w Sali Konferencyjnej naszego Instytutu, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oceny Działalności Naukowej, którego tematem będzie plan badań na rok 2018 oraz informacja o stanie realizacji prac i ewentualna, niezbędna korekta planu badań w roku 2017.

 

Skład Komisji  na kadencję Rady Naukowej IA PAN 2015-2018(wybór 30 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami)

 

Przewodniczący:

  1. Prof. dr hab. Artur Zdunek                           IA PAN Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

           

Wybrani Przedstawiciele Rady Naukowej:

  1. Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr              UP Lublin     
  2. Prof. dr hab. Tadeusz Filipek                        UP Lublin
  3. Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki                  UMCS Lublin
  4. Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk                      UM Lublin

 

Kierownicy Zakładów IA PAN:

 

  1. Dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN
  2. Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
  3. Dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  4. Prof. dr hab. Marek Molenda
  5. Prof. dr hab. Zofia Sokołowska

 

 

 

Do udziału w posiedzeniu zapraszamy wszystkich pracowników biorących udział w realizacji działalności statutowej Instytutu Agrofizyki PAN.