Ogłoszenia

Nabór na Studia Doktoranckie w zakresie agronomii-agrofizyki 2017-2021

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

ogłasza nabór na Studia Doktoranckie w zakresie agronomii-agrofizyki 2017-2021

Proponujemy:

- ciekawy program studiów- 45 punktów ECTS

- wykłady w j. angielskim

- badania w nowoczesnych laboratoriach

- indywidualną opiekę naukową

- możliwość ubiegania się o stypendia i projekty


Proponowana tematyka badawcza zostanie wkrótce podana na stronach instytutu.

 

Wymagane dokumenty można składać od 19 czerwca do 31 sierpnia 2017 w sekretariacie Instytutu

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27

tel.: 817445061;

sekretariat@ipan.lublin.pl

 

Załączniki/linki:

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN

Regulamin

Program SD

Warunki i tryb rekrutacji wraz załącznikiem

Kwestionariusz osobowy dla SD