• Włodarczyk-Stasiak M., Mazurek A., Jamroz J., Hajnos M., Sokołowska Z.:  Influence of physico-chemical modification of waxy corn starch on changes in its structure (2017 r.) Food Hydrocolloids 2017, Vol. 70, 201-210
 • Kowalski R., Kowalska G., Jamroz J., Nawrocka A., Metyk D.:  Effect of the ultrasound-assisted preliminary maceration on the efficiency of the essential oil distillation from selected herbal raw materials. (2015 r.) Ultrasonics Sonochemistry 2015, Vol. 24, 214-220
 • Sokołowska Z., Jamroz J., Bańka P.:  Apparent surface area of selected meal extrudates. (2008 r.) International Agrophysics 2008, Vol. 22, No. 1, 75-80 
 • Bańka P., Sokołowska Z., Jamroz J.:  The effect of extrusion conditions on the physicochemical and structural properties of potato starch extrudates. 5th International Workshop for Young Scietists "BioPhys Spring 2006". (2006 r.) 5th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2006, Prague, Czech Republic, 26-27.05.2006 r. 2006,
 • Sokołowska Z., Całka A., Bańka P., Jamroz J.:  Water vapour sorption on the meal extrudates. (2005 r.) Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 223-225 
 • Jamroz J., Sokołowska Z., Hajnos M.:  Wpływ dodatku białek serwatkowych i kazeiny kwasowej na właściwości sorpcyjne ekstrudatów skrobiowo-białkowych. (2003 r.) XXXIV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN pt. "Jakość polskiej żywności w przededniu integracji Polski z Unią Europejską", Wrocław, 10-11.09.2003 r. 2003,
 • Hajnos M., Sokołowska Z., Jamroz J.:  Badania struktury ekstrudatów ryżowych przy użyciu porozymetrii rtęciowej. (2002 r.) XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Nauka o Żywności: Osiągnięcia i Perspektywy", Lublin, 10-11.09.2002 r. 2002,
 • Jamroz J., Hajnos M., Sokołowska Z.:  Wpływ ekstruzji na zmiany strukturalne ekstudatów skrobiowych. (2001 r.) Inżynieria Rolnicza 2001, 2, 109-115 
 • Jamroz J., Hajnos M., Sokołowska Z.:  Wpływ zawartości wody w surowcu na zmiany struktury ekstrudatów ryżowych. (2000 r.) II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, Lublin, 11-12.09.2000 r. 2000,
 • Hajnos M., Sokołowska Z., Jamroz J.:  Właściwości fizyko-chemiczne i strukturalne ekstrudatów skrobiowych. (2000 r.) Aktualne problemy inżynirii rolniczej w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "XXX lat Wydziału Techniki Rolniczej AR w Lublinie", Lublin, 13-14.09.2000 r. 2000,
 • Jamroz J., Hajnos M., Sokołowska Z.:  Application of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates. (1999 r.) International Agrophysics 1999, 13, 4, 445-449 
 • Jamroz J., Sokołowska Z., Hajnos M.:  Moisture sorption hysteresis in potato starch extrudates. (1999 r.) International Agrophysics 1999, 13, 4, 451-455 
 • Jamroz J., Sokołowska Z., Hajnos M., Bowanko G.:  Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych ekstrudatów skrobiowych. (1998 r.) V Sesja Naukowa "Klimat Pola Uprawnego", Lublin, 11.12.1998 r. 1998,
 • Jamroz J., Hajnos M., Sokołowska Z.:  Use of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates. (1998 r.) International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998 84, 1998 
 • Jamroz J., Sokołowska Z., Hajnos M.:  Water vapour adsorption on the potato and wheat flour ekstrudates. (1997 r.) 6-th International Conference on Agrophysics, Lublin 15-18.09.1997 r 1997,